Podrobnosti záznamu

Název
    Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu : 23-21 Havlíčkův Brod
Údaj o odpovědnosti
    Václav Procházka
Další názvy
    Occurrence of minerals with pre-Variscan shock metamorphosis in granits of Melechov granite body
Autor
    Procházka, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Strany
    s. 121-122, Příl. 10
Rok
    2006
Poznámky
    6 fot. v Příl. 10
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Klasifikační znak
    55(1)
    550.2
    552
    912
Skupina konspektu
    55
    552
    912
Předmětová skupina
    apatit
    deformace
    geologie regionální
    granitizace
    granitoidy
    ilmenit
    jevy šokové
    mapa geologická
    metamorfóza šoková
    moldanubický pluton
    petrogeneze
    planární prvky
    studie teoretická
    xenolit
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Českomoravská vrchovina-Melechov
    Kochánov (Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod)
Klíčové slovo
    23-21
    Brod
    Granitoidech
    Havlíčkův
    Masivu
    Melechovského
    Minerálů
    Prevariskou
    Přeměnou
    šokovou
    Výskyt
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 3. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012