Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky stoletého pozorování hladiny podzemní vody ve vrtu V 12 v Baníně
Údaj o odpovědnosti
    Hubert Kříž
Další názvy
    Results of 100-years groundwater level monitoring in the well V 12 Banín
Autor
    Kříž, Hubert
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Hydrology and Hydromechanics
Svazek/č.
    Roč. 49, č. 1
Strany
    s. 44-67
Rok
    2001
Poznámky
    19 obr., 6 tab., 11 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: J. Hydrol. Hydromech. (Bratislava)
Předmětová skupina
    analýza statistická
    česká křídová pánev
    hladina podzemní vody
    hydrogeologická struktura
    jímání
    klimatický efekt
    křída-svrchní
    monitoring
    orlicko-žďárský faciální vývoj
    pískovce
    proces cyklický
    slín
    synklinála
    vodní hospodářství
    vodní zdroj
    vrt
    zvodnělý kolektor
Geografické jméno
    Banín (Svitavy)
    Březová nad Svitavou (Svitavy)
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    12
    Baníně
    Hladiny
    Podzemní
    Pozorování
    Stoletého
    Vody
    Vrtu
    Výsledky
Abstrakt (anglicky)
   This paper presents new results of detailed statistical calculation the exceptional long-term monitoring of groundwater level in well V 12 Banín over the 100 years period (hydrological years 1900 to 1999) with application the computer programme Statgraphics and MS Excel. This article deals with analysis of weekly groundwater elevels and theirs annual averages (occurrence of extraordinarily levels, trends, periodical and seasonal components in the time series) and influence of water pumping on the groundwater regime
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012