Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky z overovania možnosti optimalizácie využitia podzemných vôd v niektorých pohoriach Západných Karpát
Údaj o odpovědnosti
    Viera Šalagová, Ivan Šalaga
Další názvy
    Proving of possible optimal utilization of groundwaters in some mountain ranges of West Carpathians Mts.
Autor
    Šalaga, Ivan
    Šalagová, Viera
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Optimalizácia využitia puklinových a puklinovo-krasových vôd
Strany
    s. 35-44
Poznámky
    6 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    556
Skupina konspektu
    556
Klíčové slovo
    Karpát
    Možnosti
    Niektorých
    Optimalizácie
    Overovania
    Podzemných
    Pohoriach
    Vôd
    Výsledky
    Využitia
    Západných
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 1. 2011
Datum importu
    8. 8. 2012