Podrobnosti záznamu

Název
    Využití kuželové tenzometrické sondy pro dlouhodobá měření změn napětí
Autor
    Knejzlík, Jaromír
    Palla, L.
    Souček, Kamil
    Staš, Lubomír
Konference
    Geonics 2007 (23.05.2007-25.05.2007 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2
Strany
    S. 151-159
Poznámky
    Projekt: GA105/06/1768, GA ČR
    Překlad názvu: Using of a conical gauge probe to long term monitoring of the stress changes
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    CCBO system
    total stress tensor changes
Klíčové slovo
    Dlouhodobá
    Kuželové
    Měření
    Napětí
    Sondy
    Tenzometrické
    Využití
    Změn
Abstrakt (česky)
   V rámci vývoje nové aparatury pro měření kompletního tenzoru napětí byla zkonstruována kuželová měřící sonda s kabelovým propojením s registrační aparaturou. Tato varianta se ukázala velice vhodnou pro dlouhodobá měření změn tenzoru napětí. Funkčnost byla ověřena nejen v laboratoři, ale i in-situ v podmínkách karbonských hornin při zjišťování změn napjatosti masivu v závislosti na postupu porubní fronty.
Abstrakt (anglicky)
   In frame of development of new device to full stress tensor measurement a simplified variant of gauge probe was completed. This variant, which is connected to datalogger by cable, is very good for long term monitoring of the stress changes. Functionality of that was verified not only on laboratory also in-situ in carboniferous rock mass during detection of the stress changes in relation to long wall progress.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012