Podrobnosti záznamu

Název
    Vývoj jižního údolního svahu Litavy mezi Brankovicemi a Nesovicemi ve Středomoravských Karpatech
Údaj o odpovědnosti
    Tadeáš Czudek
Další názvy
    Development of the southern slope of the Litava River between the villages Brankovice and Nesovice in the Central-Moravian Carpathians
Autor
    Czudek, Tadeáš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
Svazek/č.
    Roč. 79, č. 1-2
Strany
    s. 43-49
Rok
    1994
Poznámky
    1 obr., 3 diagr., 11 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. natur. (Čas. Morav. Muz., Vědy přír.)
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geomorfologie akumulačních oblastí
    kvartér extraglaciálních oblastí
    sedimentace fluviální
    sedimentační dynamika
    sedimenty deluviofluviální
    tvary geomorfologické
Předmětová kategorie
    terasy
    údolí
Geografické jméno
    Brankovice (Vyškov)
    ČR-Morava
    Nesovice (Vyškov)
Klíčové slovo
    Brankovicemi
    Jižního
    Karpatech
    Litavy
    Nesovicemi
    Středomoravských
    Svahu
    údolního
    Vývoj
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012