Podrobnosti záznamu

Název
    Vývoj sedimentačního prostředí při hranici lochkov-prag v pražské pánvi na základě gamaspektrometrických dat
Další názvy
    Evolution of the depositional environment at the Lochkovian-Pragian boundary in the Prague Basin based on gamma-ray spectrometry
Autor
    Vacek, František
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....)
Svazek/č.
    Č. 2010
Strany
    3
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Devonian
    gamma-ray spectrometry
    Lochkovian-Pragian boundary
    transgression
Klíčové slovo
    Dat
    Gamaspektrometrických
    Hranici
    Lochkov-prag
    Pánvi
    Pražské
    Prostředí
    Sedimentačního
    Vývoj
    Základě
Abstrakt (česky)
   Dva profily hraničního intervalu lochkov-prag byly studovány pomocí gama spektrometrie. Spektrální data ukazují na transgresívní událost nejnižšího pragu.
Abstrakt (anglicky)
   Two sections of the Lochkovian-Pragian boundary have been studied by gamma-ray spectrometry. The spectral data indicate a transgressive event in the lowermost Pragian.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012