Podrobnosti záznamu

Název
    Vývoj složení láv v sukcesy odkryté na Úhošti (svrchní oligocén až spodní miocén, severovýchodní okraj Doupovských hor, Česká republika)
Další názvy
    Geochemical variations within the Upper Oligocene-Lower Miocene lava succession of Úhošť Hill (NE margin of Doupovské hory Mts., Czech Republic)