Podrobnosti záznamu

Název
    Vývoj Sn-W mineralizace blatenského žulového masívku v západních Krušných horách
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Lhotský
Další názvy
    Ložiskové problémy Krušných hor a Slavkovského lesa (Variant.)
Autor
    Lhotský, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda
Svazek/č.
    Roč. 67
Strany
    s. 37-44
Rok
    1988
Poznámky
    3 obr.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Západočes. Muz. (Plzeň), Přír.
Klasifikační znak
    553.3/.4
Předmětová kategorie
    hlubinné horniny s křemenem
    horniny vzniklé vlivem hydrotermálních roztoků
    metalogeneze, mineralizace
    oblast krušnohorsko-durynská
    Sn-Mo-W-rudy
Klíčové slovo
    Blatenského
    Horách
    Krušných
    Masívku
    Mineralizace
    Sn-W
    Vývoj
    Západních
    žulového
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012