Podrobnosti záznamu

Název
    Výzkum 3-D stavby hornin metodou měření deformace, neutronovou difrakcí a petrografickou analýzou
Další názvy
    3-D investigation of rock fabrics by deformation measurement, ultrasonic sounding, neutron diffraction and petrographic image analysis