Podrobnosti záznamu

Název
    Výzkum diageneze hornin analýzami jílové frakce. I. kvantitativní analýza fázového minerálního složení pomocí infračervené absorpční spektrometrie
Údaj o odpovědnosti
    Josef Horák, Marcela Linhartová, Jan Toul
Autor
    Horák, Josef
    Linhartová, Marcela
    Toul, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Strany
    s. 43-45
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Předmětová skupina
    karbonáty
    metody analytické
    mineralogie jílová
    minerály jílové
    počítač
    spektrometrie IR
Klíčové slovo
    Absorpční
    Analýza
    Analýzami
    Diageneze
    Fázového
    Frakce
    Hornin
    Infračervené
    Jílové
    Kvantitativní
    Minerálního
    Pomocí
    Složení
    Spektrometrie
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Autoři shrnují dosavadní výsledky určování fázového minerálního složení hornin pomocí infračervené absorpční spektrometrie. Přednostně byla zkoumána spektra jílových minerálů a karbonátů. Výhodou metody je malá spotřeba vzorku, automatizace základních operací a ukládání dat a možnost použití multikomponentní analýzy pro identifikaci směsných spekter vzorků.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012