Podrobnosti záznamu

Název
    Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000 (25-24 Turzovka)
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Bubík, Marie Adamová, Eva Franců, Juraj Franců, Przemyslaw Gedl, Lilian Švábenická
Další názvy
    Cretaceous/Tertiary boundary investigations in the Magura Flysch during year 2000
Autor
    Adamová, Marie
    Bubík, Miroslav
    Franců, Eva
    Franců, Juraj, 1957-
    Gedl, Przemyslaw
    Švábenická, Lilian, 1953-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 8
Strany
    s. 22-26
Rok
    2001
Poznámky
    1 obr., 20 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    Dinoflagellata
    eventostratigrafie
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    kerogen
    křída
    maastricht
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    nannofosílie
    paleocén
    profil odkryvu
    Radiolaria
    sedimentace hemipelagická
    síra
    stratigrafická hranice
    turbidit
    zóny biostratigrafické
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Uzgrúň (Vsetín)
Klíčové slovo
    25-24
    2000
    Flyši
    Hranice
    Křída/terciér
    Magurském
    Roce
    Turzovka
    Výzkum
Abstrakt (anglicky)
   Cretaceous/Tertiary boundary in the sub-CCD flysch facies of the Magura Flysch of West Carpathians at the Uzgruň-section was studied by methods of biostratigraphy (Foraminifera, Radiolaria, Dinoflagellata, calcareous nanofossils) and organic+inorganic geochemistry. The section consists of 9,1 m thick rhytmic alternation of claystones, marlstones, siltstones and sandstones. Autochthonous agglutinated fauna from hemipelagites allowed to determine the base of Rzehakina fissistomata Zone. Stratigraphically leading dinocysts were identified in the turbidite claystones (neritic elements redeposited downslope). The first occurrence of Carpatella cornuta evidence the basal Paleocene 77 cm above the first occurrence of R. fissiomata. Calcareous nannofossils and planktonic foraminifera occur in turbidite marlstones only in the Maastrichtian part of section. Also well-preserved radiolarian assemblage was found just in the Maastrichtian.
   Organic and inorganic analytic methods did not show differences between turbidite and hemipelagite claystones. Organic matter consist of inertinite kerogen with low hydrogen index - probably partly oxidized terestric phytodetrit. Sulphur and iron contents indicate the oxidized to fairly reduced environment.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 8. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012