Podrobnosti záznamu

Název
    Význam ichnofosilií v mírovském "kulmu" (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
Údaj o odpovědnosti
    Martin Janoška, Ilja Pek, Jan Zapletal
Další názvy
    Importance of ichnosoffils in the Mírov "Culm"
Autor
    Janoška, Martin
    Pek, Ilja
    Zapletal, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 5
Strany
    s. 52-55
Rok
    1998
Poznámky
    4 obr., 22 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1997.
Předmětová skupina
    devon
    flyš
    ichnofosilie
    karbon-spodní
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    popis taxonů
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Městečko Trnávka (Svitavy)
    Studená Loučka (Šumperk)
Klíčové slovo
    14-43
    24-21
    Ichnofosilií
    Jevíčko
    Kulmu
    Mírovském
    Mohelnice
    Význam
Abstrakt (anglicky)
   Sediments of the Mohelnice Formation (? Devonian - Lower Carboniferous) contain rare ichnofossils. The majority of their finds come from small disjunct Mírov "Culm" blocks located in a broader vicinity of Městečko Trnávka. During this study the following ichnotaxa were determined: Nereites ichnosp., Chomdrites cf. intricatus (Brongniart) and Dictyodora liebeana (Geinitz). The ichnossils compose an assemblage which corresponds probably to Nereites ichnofacies typical of anoxic deeper-water and low-dynamic sedimentary environments. The forms involved are to a great extent identical to those of the Moravo-Silesian Culm and of Thüringisch-Fränkische Schiefergebirge Culm in Germany. The ichnoassemblages of the Mohelnice Formation, together with the sedimentologic features of the rocks, correspond to environments typical for the Variscan flysch basins
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012