Podrobnosti záznamu

Název
    Význam inžinierskogeologického prieskumu pri dimenzovaní podľa zásad 2. geotechnickej kategórie ČSN 73 1001
Údaj o odpovědnosti
    Ján Kochaník, Jozef Mitro
Autor
    Kochaník, Ján
    Mitro, Jozef
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 9
Strany
    s. 291-294
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    mechanika zemin
    normy
    půda základová
    únosnost
Geografické jméno
    ČSFR
Klíčové slovo
    73
    1001
    ČSN
    Dimenzovaní
    Geotechnickej
    Inžinierskogeologického
    Kategórie
    Podľa
    Pri
    Prieskumu
    Význam
    Zásad
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012