Podrobnosti záznamu

Název
    Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
Údaj o odpovědnosti
    Ferry Fediuk, Anna Langrová a Karel Melka
Další názvy
    Origin and disintegration of hydroxyapophyllite in a pipe breccia of olivine melilitite at Kytlice near Nový Bor, Northern Bohemia
Autor
    Fediuk, František, 1929-
    Langrová, Anna
    Melka, Karel, 1930-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 36, č. 3-4
Strany
    s. 323-330
Rok
    2004
Poznámky
    3 obr., 4 fot.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 329-330
    il.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Klasifikační znak
    549
Skupina konspektu
    549
Předmětová skupina
    apofylit
    brekcie vulkanická
    chemismus minerálů
    difrakce rentgenová
    fylosilikáty
    kalcit
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    melilitit
    mineralogie topografická
    opál
    pseudomorfóza
    terciér
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Kytlice (Děčín, Děčín)
Klíčové slovo
    Boru
    Brekcii
    Čechy
    Hydroxyapofylitu
    Komínové
    Kytlicích
    Melilititu
    Nového
    Olivinického
    Rozpad
    Severní
    Vznik
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012