Podrobnosti záznamu

Název
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
Autor
    Škácha, P.
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 8, -
Strany
    s. 232-238
Rok
    2000
Poznámky
    Překlad názvu: Genesis and occurrences of valentinite and kermesite in the Březové Hory ore district
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    antimony minerals
Klíčové slovo
    Březohorském
    Kermezitu
    Revíru
    Rudním
    Valentinitu
    Výskyty
    Vznik
Abstrakt (česky)
   Nové chemické analýzy valentinitu a kermezitu jsou publikovány z příbramského rudního revíru. Jejich vznik byl diskutován vzhledem k původu ve svrchní části rudních žil.
Abstrakt (anglicky)
   New chemical analysis of valentinite and kermesite are published from Příbram ore district. Genesis of these minerals were discused due origin in upper part of ore vein.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012