Podrobnosti záznamu

Název
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Škácha, Vladimír Šrein
Další názvy
    Genesis and occurrences of valentinite and kermesite in the Březové Hory ore district (central Bohemia)
Autor
    Škácha, Pavel
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 8
Strany
    s. 232-238
Rok
    2000
Poznámky
    7 fot., 4 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    antimon
    Barrandien
    kermezit
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    parageneze
    rudy barevných kovů
    valentinit
    zóna oxidační
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Příbram-Březové Hory
Klíčové slovo
    Březohorském
    Kermezitu
    Revíru
    Rudním
    Valentinitu
    Výskyty
    Vznik
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012