Podrobnosti záznamu

Název
    Vztah orientace říční sítě a strukturních prvků (na příkladu povodí Vsetínské Bečvy)
Údaj o odpovědnosti
    Michal Bíl
Další názvy
    The relation of the river network orientation controls (on example the Vsetínská Bečva drainage basin)
Autor
    Bíl, Michal
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Současný stav geomorfologických výzkumů
Strany
    s. 3-6
Poznámky
    2 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Předmětová skupina
    eroze říční
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kontrola tektonická
    křída
    orientace
    paleogén
    příkrov
    puklinatost
    říční síť
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Valašské Meziříčí (Vsetín)
    Vsetín
Klíčové slovo
    Bečvy
    Orientace
    Povodí
    Prvků
    Příkladu
    říční
    Sítě
    Strukturních
    Vsetínské
    Vztah
Abstrakt (anglicky)
   The paper deals with the river network orientation and its relation to direction of strata and joints. The studied drainage basin is situated in NE of Czech Republic in Outer West Carpathians. Drainage patterns are influenced by many factors, but geological structure is overall the most important factor. The orientation of structural elements has been calculated for 10 intervals with step of 18 degrees and has been measured from the north clockwise Statistical analysis of valley orientation indicates non-random distribution of directions of the river network. There are two main directions of orientation of river network (NNW-SSE and WSW-ENE). The type of drainage pattern of the Vsetínská Bečva river network (obtained from the polar chart) seems to be trellis. Orientation of strata and joints are with accordance to river network orientation.
   As can be seen from results, there is strong relationship between orientation of river network and orientation of structural elements (strata and joints)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    9. 2. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012