Podrobnosti záznamu

Název
    Water regime changes due to deforestation induced in Czech Republic
Autor
    Buchtele, Josef
    Buchtelová, Marie
    Hrkal, Zbyněk
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae - Geologica
Svazek/č.
    Roč. 2006, č. 50
Strany
    9
Rok
    2006
Výraz tezauru
    atmospheric deposition
    deforetsration
    water regime
Klíčové slovo
    Changes
    Czech
    Deforestation
    Due
    Induced
    Regime
    Republic
    Water
Abstrakt (anglicky)
   Changes in water regime due to deforestration. Original scientific article.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012