Podrobnosti záznamu

Název
    Waveletový rozklad seismologických signálů
Autor
    Častová, N.
    Kaláb, Zdeněk
Konference
    New results of the seismological, geophysical and geotechnical research/12. : 01.04.2003-03.04.2003 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 3, č. 2
Strany
    s. 51-60
Rok
    2003
Poznámky
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR
    Překlad názvu: Wavelet decomposition of seismological signals
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    seismology
    wavelet transform
Klíčové slovo
    Rozklad
    Seismologických
    Signálů
    Waveletový
Abstrakt (česky)
   Příspěvek popisuje zpracování digitálně zaznamenaných seismologických signálů pomocí paketového rozkladu vycházejícího z waveletové transformace. V úvodu je provedeno stručné shrnutí teorie časově-frekvenční analýzy s využitím ortogonálních waveletových bází. Zpracování reálných dat dokumentuje použitelnost této metodiky pro přesnější hodnocení vlnových obrazů důlně indukovaných seismických jevů.
Abstrakt (anglicky)
   This paper deals with processing of digitally recorded seismological signals using packet decomposition on base of wavelet transform. Brief description of theory of time-frequency analysis using orthogonal wavelet bases is made. Processing of real data documents suitability of this methodology for more precise evaluation of mining induced seismic events.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012