Podrobnosti záznamu

Název
    What brought revision of Cf 600Drnholec-5 and 7 boreholes for solution of stratigraphy of the Karpatian/Badenian boundary?
Další názvy
    Co přinesla revise mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden