Podrobnosti záznamu

Název
    Wizualizacja kartograficznych baz danych w procesie likwidacji skutków klęsk żywiołowych
Autor
    Kolejka, Jaromír
    Svatoňová, H.
    Žaloudík, J.
Jazyk
    polsky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Bazy danych vw kartografii
Strany
    S. 113-129
Poznámky
    Autoři celkem: 3
    Projekt: MSM0021622418, GA MŠk, CZ
    Překlad názvu: Cartographic database visualizing for mitigation of disaster consequences
    Rozsah: 7 s.83009176
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    cartographic database
    disaster management
    geodata
Klíčové slovo
    Baz
    Danych
    Kartograficznych
    Klęsk
    Likwidacji
    Procesie
    Skutków
    Wizualizacja
    żywiołowych
Abstrakt (anglicky)
   The experimental approach of the application of existing geodata stored in various databases for purposes of the disaster management is presented in the article. Data visualized using cartographic ways is presented both in its original sense, as well as a derived form adopted for utilizing in the disaster event by professionals and ordinary citizens, too.
Abstrakt (ostatní)
   Artykuł prezentuje elementy planu wykorzystania istniejących danych geograficznych i kartgraficznych zarchiwizowanych w różnych geobazach dla potrzeb zarządzania kryzysowego. Dane wizualizowane kartograficznie wykorzystywane zarówno w postaci pierwotnej, jak i w konkretnie interpretowanej wersji służyć mogą profesjonalistom, ale i zwykłym uczestnikom zdarzenia ryzyka.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012