Podrobnosti záznamu

Název
    Wolframite-scheelite bearing ferromagnesite rocks: a new type of ore deposits in the Eastern Alps and possibilities of its occurrence in the West Carpathians
Další názvy
    Volframitovo-scheelitonosné feromagnezity - nový typ ložísk vo Východných Alpách a možnosti ich výskytu v Západných Karpatoch