Podrobnosti záznamu

Název
    Worms and water. Landscape water regime and soil organisms
Další názvy
    Červi a voda. Vodní režim krajiny a půdní organizmy