Podrobnosti záznamu

Název
    Základní chemická charakterizace erlanů a mramorů sušicko-votické a českokrumlovské pestré jednotky moldanubika
Další názvy
    Basic chemical characteristics of calc-silicate rocks and marbles of the Sušice-Votice and Český Krumlov Varied units of Moldanubicum
Autor
    Petáková, Zdeňka
    Procházka, Václav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 51, č. podzim
Strany
    6
Rok
    2011
Výraz tezauru
    calc-cilicate rocks, marbles, paragneisses, major elements, clastic fraction of the protolith, Moldanubicum, southern and south-western Bohemia
Klíčové slovo
    Charakterizace
    Chemická
    českokrumlovské
    Erlanů
    Jednotky
    Moldanubika
    Mramorů
    Pestré
    Sušicko-votické
    Základní
Abstrakt (česky)
   Byly vyhodnoceny převážně archivované chemické analýzy mramorů, pararul, erlanů a metavulkanitů za účelem odlišení původního nekarbonátového podílu metasedimentů bohatých Ca. Nejméně mobilní oxidy - Al2O3 and TiO2 - vykazují ve všech metasedimentárních horninách stejný trend, výrazně odlišný od metavulkanitů, což vylučuje významnou vulkanickou kontaminaci. Většina erlanů (zvláště z mocnějších vrstev) se od ostatních metasedimentů liší relativně vysokým SiO2 v klastickém podílu, který tak odpovídá spíše kvarcitům až kvarcitickým pararulám. Vysvětlením je, že typickým protolitem erlanů byly vysoce porézní písčité sedimenty s kalcitovým tmelem. V málo porézních (meta)pelitech a vápencích, kde byla také mnohem menší kontaktní plocha mezi kalcitem a křemenem/silikáty, byly dekarbonizační reakce velmi omezené, což vysvětluje, proč jsou zachovány i hranice pararul a mramorů bez makroskopických projevů reakcí.
Abstrakt (anglicky)
   Basic chemical characteristics of calc-silicate rocks and marbles of the Sušice-Votice and Český Krumlov Varied units of Moldanubicum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014