Podrobnosti záznamu

Název
    Západočeské terciérní relikty - stratigrafie a paleoenvironment
Další názvy
    West Bohemian Tertiary relics - stratigraphy and paleoenvironment.
Autor
    Konzalová, Magda
    Stárková, Marcela
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    2
Rok
    2001
Výraz tezauru
    Teriary relics, S0edimentary environment, Micropaleontology
Klíčové slovo
    Paleoenvironment
    Relikty
    Stratigrafie
    Terciérní
    Západočeské
Abstrakt (česky)
   Relikt neogénních sedimentů na plzeňsku, které byly mikropaleontologicky zkoumány - složení sedimentů, zachování i směsný charakter organických a opakních mikrokomponent, nedostatek bohatých pylových spekter terciérního stáří,to vše svědčí pro neklidnou sedimentaci. Písčité jíly se tvořily v říčním prostředí v mělkých depresích na aluviální plošině.Jílovito-písčitý materiál zkoumaných sedimentů dotovalo území zvětralého proterozoika, což potvrzuje přítomnost metamorfních křemenů.
Abstrakt (anglicky)
   West Bohemian Tertiary relics - stratigraphy and paleoenvironment.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014