Podrobnosti záznamu

Název
    Zarovnané povrchy Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí
Údaj o odpovědnosti
    Tomáš Ondřej
Další názvy
    Planation surfaces of the Valašskobystřická vrchovina Highland and of its northern foreland
Autor
    Ondřej, Tomáš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 105, č. 4
Strany
    s. 333-346
Rok
    2000
Poznámky
    6 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Klasifikační znak
    551.2
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    neogén
    neotektonika
    peneplén
    peneplenizace
    příkrov
    reliéf
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hostýnsko-vsetínská hornatina
    Valašská Bystřice (Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm)
Klíčové slovo
    Povrchy
    Předpolí
    Severního
    Valašskobystřické
    Vrchoviny
    Zarovnané
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 12. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012