Podrobnosti záznamu

Název
    Zhodnocení přesnosti a relativní chyby stanovení hlavních složek silikátových analýz v Centrální laboratoři České geologické služby
Další názvy
    The evaluation of precision and relative error of the main components of silicate analyses in Central Laboratory of the Czech Geological Survey
Autor
    ,
    Dempírová, Ludmila
    Kašičková, Rosina
    Kříbek, Bohdan
    Zoulková, Věra
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2010
Výraz tezauru
    silicate analysis,analytical methods,reference materials,precision, relative error
Klíčové slovo
    Analýz
    Centrální
    Chyby
    České
    Geologické
    Hlavních
    Laboratoři
    Přesnosti
    Relativní
    Silikátových
    Složek
    Služby
    Stanovení
    Zhodnocení
Abstrakt (česky)
   V článku je stručně uveden princip analytických metod, které se používají v Centrální laboratoři ČGS k analýzám hornin. Přesnost a správnost analýz je dokladována na 7 referenčních vzorcích různých matricových typů, u nichž obsahy složek jsou již známy. Je provedena diskuse konkrétních výsledků.
Abstrakt (anglicky)
   The evaluation of precision and relative error of the main components of silicate analyses in Central Laboratory of the Czech Geological Survey
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014