Podrobnosti záznamu

Název
    Zlato ze Zlátenky u Pacova
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Litochleb, Václav Pavlíček
Další názvy
    Gold from Zlátenka near Pacov
Autor
    Litochleb, Jiří
    Pavlíček, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 29, č. 2
Strany
    s. 65-70
Rok
    1989
Poznámky
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Předmětová skupina
    Au (zlato - 79)
    chemické vlastnosti
    české moldanubikum
    geneze ložiska
    ložisko žilné
    parageneze
    revize
    rozsyp
    rudy Au
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Zlátenka
Klíčové slovo
    Pacova
    Zlátenky
    Zlato
Abstrakt (česky)
   Při terénní revizi povrchových zbytků po dolování zlata na uvedené lokalitě byla nalezena křemenná žilovina s viditelným zlatem a teluridy. Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný nález primárního zlata z této lokality, bylo v rámci studie "Zhodnocení prognóz Au v Českém masívu" provedeno mineralogicko-paragenetické zhodnocení nálezu a srovnání chemického složení primárního zlata s rozsypovým zlatem z okolí. Na základě vyhodnocení výsledků lze předpokládat přítomnost nejméně dvou morfologicky a patrně i geneticky odlišných typů Au- mineralizace, které se liší chemickým složením zlata, zejména podílem stříbra.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012