Podrobnosti záznamu

Název
    Zlomová tektonika v české částu Lužického granodioritového komplexu
Další názvy
    Fault tectonics in the Czech part of the Lusatian Granodiorite Complex