Podrobnosti záznamu

Název
    Změny využití krajiny způsobené svahovými deformacemi v modelové oblasti Mikulůvka/Bystřička/Růžďka (Vsetínsko)
Autor
    Hlavinková, Pavlína
    Kirchner, Karel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Povodně, krajina a lidé v povodí Moravy III. díl
Strany
    s. 43-53
Poznámky
    Projekt: IAA3086903, GA AV ČR
    Překlad názvu: Land use changes conditioned by slope deformations in model region Mikulůvka/Bystřička/Růžďka (Vsetínsko Area )
    Rozsah: 10 s.
Předmětová kategorie
    land ecology
Klíčové slovo
    Deformacemi
    Krajiny
    Mikulůvka/Bystřička/Růžďka
    Modelové
    Oblasti
    Svahovými
    Vsetínsko
    Využití
    Změny
    Způsobené
Abstrakt (česky)
   Příspěvek prezentuje výsledky změn využití krajiny při vzniku a vývoji svahových deformací ve vybraných lokalitách (7 lokalit)v modelovém území Mikulůvka/Bystřička/Růžka. Jsou diskutovány možnosti změn využití krajiny na aktivitu svahových deformací
Abstrakt (anglicky)
   The article presented the issue of land use effects on the development of landslides and with a detailed discussion about feedback, i.g. haw the land use changes under impact of land sliding. The land use changes are characterized on example of model region Mikulůvka/Bystřička/Růžka on 7 selected sites
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012