Podrobnosti záznamu

Název
    Zmienność mineralizacji miedziowej w dolomicie granicznym (Cechsztyn, monoklima przedsudecka w świetle badań statystycznych
Další názvy
    Variability of copper mineralization in the Boundary Dolomite (Zechstein), Foresudetic Monocline, SW Poland: a statistical evaluation