Podrobnosti záznamu

Název
    Zpráva o geologickém mapování miocénu na listu 1:25 000 34-222 Vracov (34-22 Hodonín)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Čtyroký
Další názvy
    Report on geological survey of the Miocene on the map 1:25 000 34-222 Vracov
Autor
    Čtyroký, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 20-22
Rok
    2000
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    geologie regionální
    litostratigrafie
    mapa geologická
    miocén
    pannon
    sarmat
    sedimentace fluviální
    vídeňská pánev
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Ježov (Hodonín)
    Vracov (Hodonín)
    Žeravice (Hodonín)
Klíčové slovo
    1:25
    34-22
    34-222
    000
    Geologickém
    Hodonín
    Listu
    Mapování
    Miocénu
    Vracov
    Zpráva
Abstrakt (anglicky)
   The new revision of the survey on the sheet 1:25 000 34-222 Vracov (Moravia, N rim of the Vienna Basin) confirmed the results of the previous survey of ČTYROKÝ (1975). From that time the new deep oil- well Ježov-1 proved the proposed existence of Ježov-faults, functioning mainly during Sarmatian. The survey paid also an attention to fluviatile gravel deposits with rich redeposited fossils of Badenian up to Pannonian zone E, marked by ČTYROKÝ (1975) as ?Pontian. Their origin should be connected with sudden tectonic events along the N rim of the Vienna Basin and a massive erosion of the Miocene fossiliferous strata
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012