Podrobnosti záznamu

Název
    Železnatý dravit z Turkaňského pásma v severní části Kutnohorského rudního obvodu
Údaj o odpovědnosti
    František Novák
Další názvy
    Ferroan dravite from the Turkaňk zone in the northern part of the Kutná Hora Ore District
Autor
    Novák, František
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika
Svazek/č.
    Roč. 14, č. 3
Strany
    s. 128-145
Rok
    1990
Poznámky
    2 obr., 4 tab.
    Zkr. název ser.: MEGA-Membrány Ekol. Geol. Analyt.
Předmětová skupina
    asociace
    cyklosilikáty
    dravit
    krystalochemie
    kutnohorské krystalinikum
    metoda termická
    metody termické
    minerály
    proces hydrotermální
    rudy barevných kovů
    spektrometrie IR
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Kutná Hora
Klíčové slovo
    části
    Dravit
    Kutnohorského
    Obvodu
    Pásma
    Rudního
    Severní
    Turkaňského
    Železnatý
Abstrakt (česky)
   Železnatý dravit byl nalezen v 6. patře Turkaňského pásma v severní části kutnohorského rudního obvodu. Tvoří jemně jehličkovité, makroskopicky až téměř celistvé, světle hnědé, nepravidelné agregáty v křemeni. Dravit má h = 3,065(7) g/cm3 a mřížkové parametry a = 1,5940(8), c = 0,7186(4) nm. Infračervené spektrum má absorpční pásy s vlnočty odpovídajícími údajům o dravitu v literatuře. Je uvedeno chemické složení, empirický vzorec a spektrální analýza. Vznikl v první vývojové periodě hydrotermálních polymetalických žil Turkaňského pásma; je diskutována jeho geneze a možný zdroj jeho komponent
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012