Podrobnosti záznamu

Název
    Žíly s armenitem a živci v bazických vulkanitech z Chvaletic (Československo)
Další názvy
    Armenite-feldspar veins in basic volcanic rocks from Chvaletice (Czechoslovakia)