Podrobnosti záznamu

Název
    The Žulová-Korálové jámy locality. Part II. Research of fluid inclusions
Další názvy
    Žulová-Korálové jámy. Část II. Výzkum fluidních inkluzí (14-22 Jeseník)