Podrobnosti záznamu

Klasifikační znak
    628.18
Článek
    Príčiny a dôsledky znečisťovania Jašteričieho jazera v Slovenskom krase
    Príklady znečisťovania prírodných vôd v oblasti Slovenského krasu