Podrobnosti záznamu

Název
    Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci, Bratislava
ISSN
    0139-5424
Země vydání
    Slovensko
Klíčove slovo
    Acta
    Bratislava
    Musei
    Nationalis
    Naturalium
    Rerum
    Slovaci
Články z tohoto seriálu
    Neskoromladopaleolitická lebka z Moče (južné Slovensko): porovnanie s recentnou populáciou pomocou geometrickej morfometrie.