Podrobnosti záznamu

Název
    Annales Societatis geologorum Polaniae (Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego)
Místo vydání
    Kraków
Země vydání
    Polsko
Klíčove slovo
    Annales
    Geologicznego
    Geologorum
    Polaniae
    Polskiego
    Rocznik
    Societatis
    Towarzystwa
Články z tohoto seriálu
    Cretaceous and Palaeogene lithostratigraphic units of the Magura Nappe, Krynica Subunit, Carpathians
    Formation of skarns and other calc-silicate rocks from the Sudetes
    Litologia i sedymentacja margli tackich wschodniej czesci plaszczowiny magurskiej (Karpaty fliszowe)
    Lupki Radzimowickie Gór Kaczawskich (Sudety Zachodnie): charakterystyka litofacjalna zmetamorfizowanych osadów rowu oceanicznego
    Maiolica - a unique facies of the Western Tethys
    Red limestones - the youngest lithological unit of the Choč nappe, Tatra Mts.
    Variability of copper mineralization in the Boundary Dolomite (Zechstein), Foresudetic Monocline, SW Poland: a statistical evaluation
    Volcanic gas-driven clastic intrusions near the Chełmiec rhyodacite massif, Intrasudetic Trough (SW Poland)