Podrobnosti záznamu

Název
    Archeologie ve středních Čechách
ISSN
    1214-3553
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Archeologie
    Čechách
    Středních
Články z tohoto seriálu
    Doklady pravěkého, středověkého a časně novověkého osídlení objevené při těžbě písku v Lysé nad Labem-Litoli
    Identifikace horniny odlévací fory z Praskoles
    Kamenná indrustrie z objektu 36 v Horkách nad Jizerou, okr. Mladá Boleslav
    Nález bulavy v údolí Žloukavy (Kat. úz. Račice, okr. Rakovník)
    Nové hradiště nad Vůznicí, k. ú. Běleč, okr. Kladno
    Přírodní poměry na pravěké lokalitě "Anděl Park" v Praze na Smíchově
    Příspěvek k objasnění původu stříbra v Čechách okolo roku 1000
    Příspěvek k poznání kamenné štípané industrie z pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Praze-Velké Chuchli
    Výzkum chemického složení dvou artefaktů z hradiště Šance u Březnice
    Výzkum horniny použité na mlýnek řeckého typu z Chrudimi