Podrobnosti záznamu

Název
    Batalleria
ISSN
    0214-7831
Země vydání
    Španělsko
Klíčove slovo
    Batalleria
Články z tohoto seriálu
    Chattiaspis? budili: a new Dalmanitidae species from Marocco; Upper Ordovician (Lower Katian)
    Hyolith localities of Zagora region (Morocco), Upper Fezouata Formation (Lower Ordovician)