Podrobnosti záznamu

Název
    Bulletin mineralogicko - petrologického oddělení Národního muzea v Praze
ISSN
    1211-0329
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Bulletin
    Mineralogicko
    Muzea
    Národního
    Oddělení
    Petrologického
    Praze
Články z tohoto seriálu
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)