Podrobnosti záznamu

Název
    EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment
ISSN
    1211-359X
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    EGRSE
    Environment
    Exploration
    Geophysics
    Remote
    Sensing
Články z tohoto seriálu
    Engineering and geophysical approach for site selection at Al-Amal area, southeast of Cairo, Egypt
    Geofyzikální aparatura v počátcích výchovy geofyziků
    GNSS observations in the Gabriela locality
    Gravity and geodetic control of geodynamic activity near Aswan Lake, Egypt
    Inovace sond CCBM pro distribuované měřicí systémy
    Investigation on seismic signals for blasting in quarries
    Monitorování úrovně hladin akumulovaných vod v Dole Jeroným
    Sledování povrchových projevů poddolování leteckou fotogrammetrií
    Testování nedestruktivních metod měření zvětrání horninového masivu v Dole Jeroným
    Úvodní měření objemové aktivity radonu v Dole Jeroným
    Zachytávání a ukládání CO2 - geologická alternativa snižování emisí