Podrobnosti záznamu

Název
    Geographia. Studia et Dissertationes. Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego
ISSN
    0208-6336
Země vydání
    Polsko
Klíčove slovo
    Dissertationes
    Geographia
    Naukowe
    Prace
    Slaskiego
    Studia
    Uniwersytetu
Články z tohoto seriálu
    Slope deformations - an important geomorphological phenomenon of the Outer Western Carpathians