Podrobnosti záznamu

Název
    Ochrana ovzduší
Místo vydání
    Praha
ISSN
    1211-0337
Země vydání
    Česká republika
    Československo
Klíčove slovo
    Ochrana
    Ovzduší
Články z tohoto seriálu
    Atmosférická depozice do malých povodí sledovaných Ústředním ústavem geologickým v letech 1985-1988
    Environmentálne aspekty odstraňovania priemyselnych odpadov
    Hodnocení potenciálu pro použití účinkového přístupu k zjišťování dálkového přenosu těžkých kovů založeného na výpočtech kritických zátěží
    Opatření k omezení prašnosti odkališť odpadu v přírodě
    Tuhé emise z fluidního spalování hnědého uhlí