Podrobnosti záznamu

Název
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava
Místo vydání
    Řada hornicko-geologická
ISSN
    0474-8476
ISBN
    80-248-0396-8
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Báňské-Technické
    Ostrava
    Prací
    Sborník
    školy
    Univerzity
    Vědeckých
    Vysoké
Články z tohoto seriálu
    Rozwój i pozycja stratygraficzna warstw istebnianskich w Beskidzie Morawsko-Słąskim