Podrobnosti záznamu

Název
    Vojenský geografický obzor
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Geografický
    Obzor
    Vojenský
Články z tohoto seriálu
    Návrh na zpřesnění výpočtu normálních výšek
    Numerické výpočty ve světovém geodetickém referenčním systému 1984 (WGS84)
    Počátky a rozvoj seismologie v Českých zemích
    První seismické mapy zpracované pro oblast střední Evropy a pro území Ruské říše
    Spolupráce s vojenskou zeměpisnou službou při budování gravimetrických základů České republiky