Podrobnosti záznamu

Název
    Západ. Karpaty, Sér. Hydrogeol. inž. Geol. geotermál. Energ.
ISSN
    0139-7583
ISBN
    80-85314-28-2
Země vydání
    Slovensko
Klíčove slovo
    Energ
    Geol
    Geotermál
    Hydrogeol
    Inž
    Karpaty
    Sér
    Západ
Články z tohoto seriálu
    Priepustnosť a prietočnosť pripovrchovej zóny západného úseku flyšového pásma Západných Karpát