Podrobnosti záznamu

Název
    Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Prírodné vedy
Země vydání
    Česká republika
    Československo
Klíčove slovo
    Košiciach
    Múzea
    Prírodné
    Vedy
    Východoslovenského
    Zborník
Články z tohoto seriálu
    Hypergenná mineralizácia lokality Nižná Myšl'a
    K stému výročiu narodenia akademika A. E. Fersmana
    Niekol'ko poznámok k odkryvu pri Markušovciach
    Postmagmatická mineralizácia v niektorých intruzívnych a extruzívnych telesách Vihorlatu
    Štruktúra mineralogickej zbierky Východoslovenského múzea v Košiciach budovanej od roku 1958