Podrobnosti záznamu

Skupina konspektu
    004.3
Článek
    Aplikace koloidně-chemických systémů při budování podzemních zásobníků plynu
    Aplikace tzv. "studeného kelímku" na vývoj surovin pro šperkařské účely
    Barevné korundy vyrobené Verneuilovou metodou a jejich vlastnosti
    Barevné letecké snímky jako podklady pro zjišťování stavu vody
    Bezodpadová technologie při úpravě kaolínů a živců
    Biologický způsob omezení prašnosti odkališť
    Chování jílové sypaniny za vysokých napětí a proměnlivé vlhkosti
    Český granát a jeho technické využití
    Databázové ukládání a zpracování geologických dat
    Density models of Roztoky pseudotrachyte caldera in the České Středohoří Mts.
    Destrukce arkóz na historických objektech podle snímků z rastrovacího mikroskopu
    Energiově disperzní spektrometr. I. část
    Extrémní geostatické zatížení mechanizované výstuže při dobývání velmi mocných slojí
    Fyzikálne modelovanie svahových deformácií
    Geodetické metódy sledovania svahových pohybov
    Geologické mapování v Jemenské lidové demokratické republice
    Geotechnické měření v tunelech při použití nové rakouské metody
    Hlavní technické problémy rozvoje závodu STANUM
    Hodnocení kvality šperkových výbrusů
    Hodnotenie homogénnosti zrnitého materiálu
    Homogenizace geochemických vzorků s ohledem na stanovení molybdenu
    Interpretácia leteckých snímok pri inžiniersko-geologickej rajonizácii územia bratislavského urbanizačného regiónu
    IV. konferencia o vrtnej a trhacej technike
    K historii turnovského kamenářství
    K problematice omezení prašnosti odpadových deponií uhelného a rudného průmyslu. Pokrač.
    K problematice omezení prašnosti odpadových deponií uhelného a rudného průmyslu. První část
    Konglomerátované mramorové dlažební desky z polycementových bloků
    Kontrola funkce terénních spektrometrů
    Laboruntersuchungen der Gastrocknung mit Hilfe von Adsorption und Absorption
    Matematické modelovanie dvojfázových ložiskových tokov
    Mineralogie dúbravského magnezitu a hypotéza předpovídání výsledku flotace
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Modelování extrakce tepla z geotermálního systému "Galanta 1"
    Modernizácia laboratórnej techniky v inženieskej geológii
    Monitorování hladiny podzemních vod v lokalitě Stráž pod Ralskem
    Monitorování podzemních vod
    Monokrystaly oxidů kovů pro lasery a scintilátory
    Možnosti použití lignitu pro výpal cementářského slínku
    Možnosti úpravy železonosného loužence z výroby niklu
    Náhrada přírodního achátu skelně krystalickou hmotou
    Najhlbší rotarový vrt v Európe
    Nezapomínáme využívat "starší" techniku průzkumu?
    Niektoré problémy späté s prevrtávaním nízko- a vysokotlakých obzorov vo flyšových súvrstviach východného Slovenska
    Nové možnosti kvantitativního zhodnocení výbrusů a nábrusů
    Nový maďarský přístroj pro termickou analýzu, Derivatograph Q-1500D, se stanovením uvolněných plynů
    Očekávaný technický vývoj povrchové těžby rudných a nerudních surovin do r. 2000
    Od výzkumné stanice k samostatnému podniku s výrobní a výzkumnou základnou
    Opracování monokrystalů
    Optimalizácia procesu rozpojovania hornín vrtaním
    Ověřování možnosti využití libyjských čedičů pro výrobu odlitků a minerálního vlákna
    Petrografické porovnanie novobanských bazanitov s ich petrurgickými ekvivalentami
    Plynometrické testování bělského zlomu na vodním díle Slezská Harta na Moravici
    Pneumatický dezintegrátor pro sedimentární granulometrickou analýzu
    Počátky Výzkumného ústavu pro drahokamy v Turnově
    Počítače a zpracování geochemických dat
    Podzemní zplyňování uhlí
    Pokroky a novinky v oblasti petrurgie v posledních letech
    Prehl'ad a vývoj technológie vŕtania pri prieskume magnezitu
    Príspevok elektrónovomikroskopického štúdia k riešeniu genézy dolomitových pieskov
    Problematika velmi hlubokých vrtů do 8000 m
    Problematika vŕtania podzemných vrtov na lokalite Liptovská Dúbrava
    Příprava geochemických vzorků s ohledem na stanovení molybdenu
    Příspěvek k výzkumu kolektivní flotace s řízeným obsahem pyritu
    Přístroj pro měření tlaku a teploty vody HMT-100
    Rentgenové záření a výzkum zkamenělin
    Retrospektíva a rozvoj tepelnej úpravy železných rúd v železorudných baniach n. p. závod Rudňany
    Riešenie výnosu jadra z drvených dolomitov
    Rozpojování hornin za součinnosti vysokotlakého vodního paprsku
    Roztoková termochemická analýza silikátů a jiných nerostných surovin : základy metody, přístrojová technika a příklady aplikací
    Rozvoj hydrogeochemických laboratoří n. p. Geotest
    Řešení stavby výsypek s maximálním využitím výsypného prostoru
    Sedimentačné objemy H-montmorillonitov. I. Vplyv podmienok prípravy
    Sledování a využití akustické emise při smykových zkouškách zemin
    Současné techniky dálkového průzkumu země
    Spektrofotometrické stanovení uranu činidlem Br-PADAP
    Speleolaboratory at the Gombasecká Cave - 15th anniversary of the existence
    Stability of opencast bottom: its determination on models from equivalent materials
    Stanovenie disperzných koeficientov modelovaním hydrodynamickej disperzie
    Static determination of stability of the intermediate beds in open-pit mines of Sokolov brown coal basin
    Statistické vyhodnocení tektonických měření na programovatelném kalkulátoru
    Stav realizace a prognózy velmi hlubokého vrtání na ropu a zemní plyn na území SSR
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 2010
    Systém kontroly hermetičnosti podzemního zásobníku plynu LAB
    Technicko-ekonomické poznatky z hlbenia exponovaného vrtu Šariš-1
    Technický vývoj banskoštiavnickej úpravy rúd
    Technológia vrtania nesúdržných hornín
    Technologické vlastnosti uranových rud severočeské křídy
    Technologie hloubení horizontálních vrtů
    Tenzometrická sonda pro stanovení napjatosti hornin - její princip a využití
    Tepelný rozklad hornin pro výrobu minerálních vláken a jejich fázové složení při zahřívání
    Umstellung der Erdgas-Lagerstätte Dunajovice ČSSR auf Untergrund-Gasspeicherbetrieb
    Utilization of waste pyrite concentrates in production of grinding tools
    Vanad a nikl z odpadu
    The vertical distribution of microclimatic elements in vertical cave of the 'aven' type
    Voľba variant geomechanického hodnotenia zámerov dobývania
    Vulkány a čediče Islandu a Sýrie a jejich význam pro petrugii
    Vybrané otázky stability svahů a podzemních děl
    Výskum sond v karbonátových kolektoroch s dvojakou pórovitosťou
    Výsledky poloprevádzkovej skúšky na vrte BTH-1 v Tatranskej kotline
    Využití dálkového průzkumu na příkladu z koněpruské oblasti
    Využití hornin pro výrobu minerálních vláken
    Využití petrologie a mineralogie v průmyslu : brusiva
    Využitie leteckých snímok pri riešení niektorých problémov v inžinierskej geológii
    Využívání odpadního technologického tepla v cihlářském a keramickém průmyslu
    Vývoj a overenie technológie hľbenia jám vŕtaním v nesúdržných horninách
    Výzkum vrtů ropného pole East Baghdad v Iráku
    Výzkumné vrtání na kontinentech - jeden ze základních úkolů současné geologie
    Základní podmínky stavby vysokých výsypek v neogenních sedimentech a důsledky jejich nedodržování
    Združovanie uhlových meraní na počítači
    Získávání drahých kovů z galvanických odpadů. Dokonč.
    Způsoby zpevňování horninového masívu před hlavou tunelovacího stroje
    Zvýšení efektivnosti hydrogeologických vrtných prací pomocí geofyzikálních metod v Alžírsku a v Nigérii