Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Bítov
Článek
    Javorian Stage and Bítovian Stage - a Proposal for the Prídolí Series Subdivisions (Silurian, Prague Basin, Bohemia)
    Kinematics of Variscan shear deformation in Moldanubian metamorphic Complex (SW Moravia)